Välkommen till Lunna Golf

Medlemmar

Här kommer det stå om de olika medlemssektionerna på klubben.

 

Damsekt.

Ordf.  Vakant

Nu börjar vi med Damträning 4 gånger under våren. Med start i april.

 

Herrsekt.

Ordf.  Robert Heyman

Nu börjar vi med Herrträning 4 gånger under våren. Med start i april.

 

Seniorsekt.

Ordf.  Göran Samuelsson

 

 

Juniorsekt.

Ordf.  John Heyman

 

 

 

Hcpsektionen.

Ordf.  Robert Heyman

 

 

HIO

 

2015

 

          Claes Hagberg      Hål 11      Grattis!

 

2016

 

Inga

 

2017

 

          Rolf Karlsson        Hål 15      Grattis!

 

Said Östenson       Hål 15      Grattis!

 

2018

 

Inga

 

Medlemskap

 

       Om man vill bli medlem i Lunna golf finns följande för


                                                           2019         

   

          Medlemsavgift      Spelavgift *  

Fullvärdigt medlemskap   -     2500:-                   300:-              2200:-               Du spelar så mycket du vill. Höjs den 190501 till 2700:-.


Fullvärdigt medlemskap   -     2500:-                   300:-              2200:-               Du spelar så mycket du vill. Pensionär 65+.


Vardagsmedlemskap         -      1900:-                   300:-               1600:-         

     Fritt spel vardagar, helger full greenfee.


Greenfeemedlemskap         -          850:-                          300:-                 550:-            

   Inkl 2 fria rundor sen full greenfee.     


Juniormedlemskap            -      1500:-                      300:-              1200:- 

   Mellan 15-21 år.


Juniormedlemskap            -         750:-                      300:-               450:-           

   Upp tom -15 år.


      *  Det går att använda friskvårdsbidraget på spelavgiften m.m. (max 5000:-)             


  För alla medlemskap ingår:


 • Försäkring för medlem genom SGF.
 • Ett Golf-ID nr. Används vid gästspel (greenfee), tävlingsanmälan och hcp höjning/sänkning.
 • Tillgång till hcp-systemetet.                                     
 • Medlemskap i Göteborgs golfförbund (GGF) och Svenska golfförbundet. (SGF)
 • Tidningen Svensk Golf (en per adress).
 • Göteborgs golftidning. (4 ggr/år).
 • Fria hyrvagnar.
 • Övningsfältet; 10% på all laddning av bollkort, oavsett antal!
 • Seriespel gäller bara för de som har fullvärdigt medlemskap. T.ex i H22-40 o H50.
 • Möjligheten att kunna delta i klubbmästarskapet, seriespel och andra tävlingar.
 • Rabatt på all träning. (Se fliken; Kontakt/lektioner).
 • Rätten att spela gästspel och tävla på andra golfbanor.

 

Önskar du bli medlem?    

Så här gör du:

1.   Är du ny! Betala in till bankgiro: 162-0038 och skriv ditt   

      namn, adress, mobilnummer, personnr. och e-mailadress,

      eller kom in till oss i  receptionen så betalar du där. Det går   

      också bra med Swish nr!


2.  Du kommer därefter få ett Golf-ID-nummer som vi skickar till        din e-mailadress.


3.  Har du redan ett Golf-ID-nummer! Betala då in till samma

      bankgiro: 162-0038 och att du sen, endast skriver in ditt

      Golf-Id nr. och din e-mailadress. Det går också bra med

      Swish nr!

     

4.  Nu kan du hämta ut din medlemsbricka i receptionen

      när banan är öppen för spel  i sin helhet.


Utträde av medlemskap. Alla medlemskap är tillvidaremedlemskap. Medlem som vill utträda ur eller förändring av medlemskap skall skriftligen/e-mejl anmäla till receptionen, senast 30 november året innan det ska gälla.


Varmt välkommen till oss på Lunna Golf!


Vid frågor kontakta

Robert Heyman

Telefon: 0739523739


                               

Medlemmar i Lunna Golf


För att alla medlemmar skall kunna trivas tillsammans

kommer vi här på Lunna Golf

alltid låta alla få vara med.

Tävlingsprogrammet kommer bestå av trevliga och roliga tävlingar,

både för duktiga och för nya.

Är det någon speciell tävling som du vill ha med? Hör av dig!

Vi kommer också vara med i GGFs seriespel, som t.ex. H22-40 och H50.

         

                     


 

LUNNA GOLF

VISION


Vår tanke är att ha en golfbana som är tillgänglig för alla.

             Max 800 medlemmar, för att få tillgänglighet och trivsel i klubben!


  År. -14.   Att banan blir så bra att man vill fortsätta att spela.   

                   Att tees och greener får den grund som de behöver för att     

                   framtida spel blir toppen. Att priset är lågt. Nu och framöver.


  År. -15.    Att klubbhuset tillhandahåller längre öppettider.

                   Att banan blir lite bredare och lättare att klippa. stubbar

                   skall bort, träd tas ned m.m. Fortsatt 3x18-håls konceptet.     

                   Öppna upp övervåningen för samkväm, café och fika.


  År. -16.    Att man skall kunna spela och trivas i en gemytlig klubb         

                   och bana. Lågt pris som fungerar för alla. Både "Pay & Play" 

                   med vissa restrektioner eller medlemskap. Att övervåningen

                   erbjuder någon enkel mat?. Större trivsel faktor. Seriespel.

                   Fler som som spelar tävlingar.

                   Fortsatt 3x18-håls konceptet. Fortsätta att ta bort sly   

                   och stubbar m.m. Mer personal i receptionen?.


  År. -17.    Att man skall kunna spela på en bana som håller bra

                   standard. Lågt pris som fungerar för alla. Både Pay & Play

                   (med vissa restrektioner) eller medlemskap i klubben.

                   Fortsatt lunnakoncept. Fortsätta arbetet med att göra fler

                   bunkrar, fler tee,s. Förhoppningsvis öppna en caférörelse

                   med mat och dryck.


  År. -18.   Förbättra banans teeområden.  Forsatt Lunnakoncept.

                   Låga och bra priser. m.m. Sattsa mer på trivsel och gemenskap!

                   Öppna upp restaurangen för enkel mat och dryck!


        Fram över;               

                   Låga och bra priser. m.m.

                   En vacker och trivsam bana för alla.

                   Roliga tävlingar.

                   En stor trivsel och gemenskap på golfklubben!

                   Restaurangen för enkel mat och dryck!